##siteName##
 

މިސްކިތުން ނިކުންނަމުން ކުރާ ދުޢާ

ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން މިސްކިތުން ނިކުންނަމުން ވާތުފައި އިސްކޮށް މިދުޢާ ކުރުމަށް އާދަކުރާށެވެ.

بِسمِ الله وَالصّلاةُ وَالسّلامُ عَلى رَسولِ الله،
 اللّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِك،
 اللّهُمَّ اعصِمْني مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيم.

ﷲގެ އިސްމުފުޅުން ފަށަމެވެ. ﷲގެ ރަސޫލާއަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ހުއްޓެވެ. އޭ ﷲ! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަ ﷲގެ ދަރުމައަށް އެދެމެވެ. އޭ ﷲ! ލަޢުނަތް ލެއްވި ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން މިއަޅާ ރައްކައުތެރިކޮށް ދެއްވަވާނދޭވެ!